Bezpieczeństwo w gminie Dziwnów

W razie nagłych wypadków należy dzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112.


POSTERUNEK POLICJI W DZIWNOWIE, ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3825598

Od 13 stycznia 2021 roku, został dla mieszkańców i gości Gminy Dziwnów uruchomiony VIDEOFON, który umożliwia bezpośredni kontakt z policją podczas nieobecności funkcjonariuszy policji w dziwnowskim posterunku. VIDEOFON znajduje się na ścianie przy drzwiach wejściowych (obok skrzynki pocztowej) do posterunku. Urządzenie przekierowuje połączenie po 5-6 sygnałach (około 20 sekundach) do jednostki policji w Kamieniu Pomorskim.

STRAŻ MIEJSKA DZIWNÓW, ul. Mała 3, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3814107; kom. 501958835, e-mail: sm@dziwnow.pl

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA DZIWNÓW, ul. Mickiewicza 21, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3813998

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3275186; kom. 604894833

OŚRODEK ZDROWIA W DZIWNOWIE, ul. Słowackiego 19, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3813703

SZPITAL ŚW. JERZEGO, ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski, Tel. 91 3262690

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (WOPR), ul. Kochanowskiego 4, 72-420 Dziwnów, Tel. 721625848; 601100100

BRZEGOWA STACJA RATOWNICZA, ul. Os. Rybackie 16j, 72-420 Dziwnów, Tel. 91 3813029; kom. 505050981

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. 
Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.

Ostatnia aktualizacja - listopad 2021r.

APTEKI

Apteka „BURSZTYNOWA”
ul. Kochanowskiego 3, 72-420 Dziwnów
Tel: 91 3813080

Apteka “BŁĘKITNA” – sezonowa
ul. Mickiewicza 15a/1, 72-420 Dziwnów
Tel: 91 3814122

Apteka „ANEN” – sezonowa
ul. Bałtycka 2, 72-415 Międzywodzie
Tel: 91 3813938

Punkt Apteczny "VITAMINKA"
ul. Armii Krajowej 2d, 72-415 Międzywodzie
Tel: 694 455 845

Punkt Apteczny "EFEKT"
ul. Kamieńska 14/15, 72-418 Dziwnówek
Tel: 667 234 218

Punkt Apteczny "NAD MORZEM"
ul. 1 Maja 17 (wejście od ulicy Zaułek), 72-418 Dziwnówek
Tel: 91 3821500, 519 686 002

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów.
Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.

Ostatnia aktualizacja - listopad 2021 r.

URZĘDY POCZTOWE


"Poczta Polska" S.A. Urząd Pocztowy Filia
ul. Armii Krajowej 29,
72-415 Międzywodzie
Tel. 91 381 48 38

"Poczta Polska" S.A. Urząd Pocztowy Dziwnów
ul. Adama Mickiewicza 29A,
72-420 Dziwnów
Tel. 91 381 37 37

"Poczta Polska" S.A. Urząd Pocztowy Dziwnówek
ul. Wolności 16,
72-421 Dziwnówek
Tel. 725 147 415

"Poczta Polska" S.A. Urząd Pocztowy Kamień Pomorski
ul. Pocztowa 1,
72-400 Kamień Pomorski
Tel. 91 382 02 40, 91 382 01 05

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - listopad 2018r.

BANKI

Bank Pekao S.A. I Oddział w Kamieniu Pomorskim. Filia nr 1
ul. Adama Mickiewicza 29,
72-420 Dziwnów
Tel. 91 381 41 43

Bank Spółdzielczy
ul. Adama Mickiewicza 26a,
72-420 Dziwnów

BANKOMATY

Bankomat Gospodarczy Bank Wielkopolski
Międzywodzie, ul. Bałtycka 2 przy Aptece (24h na dobę)

Bankomat Gospodarczy Bank Wielkopolski
Międzywodzie, ul. Wojska Polskiego 4 (24h na dobę)

Bankomat PEKAO SA
Dziwnów, ul. Mickiewicza 29A

Bankomat Gospodarczy Bank Wielkopolski
Dziwnów, ul. Słowackiego 14

Bankomat Global Cash
Dziwnów, ul. Mickiewicza 34b

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. 

Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.

Ostatnia aktualizacja - listopad 2021r.

Rzymskokatolicka parafia p.w. Wniebowzięcia NMP Międzywodzie
ul. Poprzeczna 5
72-415 MIĘDZYWODZIE
tel. 91 381 38 61
tel. kom. 602 15 60 24
MSZE ŚWIĘTE:

Od października do końca kwietnia

Niedziela:

MIĘDZYWODZIE 9.00 i 11.00

ZASTAŃ 13.00

w tygodniu: Międzywodzie 16.30


w maju, czerwcu i wrześniu

Niedziela:

MIĘDZYWODZIE 9.00. 10.30, 12.00 i 19.00

w tygodniu: MIĘDZYWODZIE 19.30


w lipcu i sierpniu

Niedziela:

MIĘDZYWODZIE: 9.00, 10.30, 12.00, i 19.00,

w tygodniu MIĘDZYWODZIE 19.30

Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - listopad 2021r.

Na mocy w/w uchwał, wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej świadczące usługi hotelarskie, zobowiązane są do pobierania stosownych opłat. Inkasentem jest każdy właściciel, dzierżawca lub inny posiadacz obiektu, w którym wykonywane/prowadzone są usługi hotelarskie. Opłata miejscowa jest pobierana przez inkasenta od osób fizycznych, przebywających dłużej niż jedną dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2pln za każdą rozpoczętą dobę pobytu od 1 osoby.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

1. Pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Od osób przebywających w szpitalach,

3. Od osób niewidomych i ich przewodników,

4. Od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,

5. Od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 3275187 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie (pokój numer 10).

Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.
Ostatnia aktualizacja - listopad 2021r.

Biuro Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Dziwnów znajduje się przy ulicy Reymonta 10 (Aleja Gwiazd Sportu) w Dziwnowie (hala MOSiK), tel. 91 3218957. W okresie od początku września do końca czerwca, biuro jest otwarte pięć dni w tygodniu (tj. piątek-poniedziałek) w godzinach 7.30-15.30.

W sezonie letnim, tj. lipiec-sierpień, otwarte jest siedem dni w tygodniu, w godzinach 8.00-19.00 (od poniedziałku do piątku) oraz 10.00-19.00 (w soboty i niedziele). Kontakt e-mail: it@mosik.pl lub promocja@mosik.pl

Źródło powyższych danych - oficjalna strona gminy Dziwnów. 
Za zmiany dot. powyższych informacji redakcja www.miedzywodzie.net.pl nie odpowiada.

Ostatnia aktualizacja - listopad 2021r.

serce Twoje ulubione obiekty 0